Göz numarası düşürmesi mümkün mü?

Miyopun başlangıcı olan geçici miyop ve ardından gözlüklerin sebep olduğu “ilerleyen miyop” üzerinde daha öncesinde durmuştuk. Peki göz numarası yükselen gözlerin yani uzayan gözlerin göz numarası düşürülebilir mi? Gözler tekrar kısalabilir mi?

Gözün önden arkaya olan eksenel uzunluğu ne kadar uzunsa miyop derecesi o kadar yükselir. Uzayan gözler kısaldığında miyop derecesi yükselişine benzer şekilde düşer. Göz numarası yükselişinin ne kadar süredir devam ettiğine bağlı olarak göz numarası düşürme süresi, yükseliş süresine yakın sürede gerçekleşir.

Ve yapılan birçok klinik çalışmalarda göz küresinin hem uzayabilecği hemde kısalabileceği kanıtlanmıştır.

Wei Wang, Yu Jiang, Zhuoting Zhu, ve Shiran Zhang yaptıkları çalışmaya en az 12 aylık takip verileri olan toplam 434 miyop çocuk dahil edildi. Çalışmalarında 115 çoçuğun eksenel uzunluğu yılda ortalama 0,05 mm, 76 çocuğun eksenel uzunluğu yılda ortalama 0,10 mm 20 çocuğun yılda ortalama 0,20 mm kısaldı. (Çalışmada kullanılan İfadeler basitleştirildi. Çalışmanın orijinal hali: kaynak)
Eksenel uzunluk kısaldığında net görüş için ihtiyaç duyduğun gözlük numarası düşer. Her eksenel uzunluk kısalmasıyla bir önceki gözlük derecesinden daha küçük dereceli bir gözlükle net görürsün.

Eksenel uzunluğu uzatan ve kısaltan nedir?
Gözün önden arkaya olan eksenel uzunluğu gözlük merceğinden göze giren uyarılarardan etkilenir. Gözlüğün doğru kullanımında gözlük merceğinden eksenel uzunluk uzunluğunun uzamasını teşvik eden uyarı oluşmaz. Yine kontak lensin doğru kullanımında da eksenel uzunluk uzunluğunun uzamasını teşvik eden uyarı oluşmaz. Eksenel uzunluk uzamayı durdurduğunda net görme için halihazırda kullandığın mercekler yeterli olur ve eksenel uzunluktan kaynaklanan göz numarası artışı durur.
Eksenel uzama durduğunda ve ardından kısalamaya başladığında miyop gözün net görüş için ihtiyaç duyduğu mercek gücü azalır.

Mercek gücü azaldıkça taktığın merceklerin kalınlığı da azalır.

Scroll to Top