Klinik Çalışmalar

Eksenel uzunluk dış ortamda geçirilen vakit ile ilişkilidir-miyopi.org

Göz ile ilgili klinik çalışma

a: Farklı açık hava zamanlarında tüm çocukların miyopi ilerleme yüzdesi ve b: sırasıyla miyop ebeveyn sayısı

Şekil l’de gösterildiği gibi 2a, düşük düzeyde açık havada vakit geçiren çocuklar, yüksek düzeyde açık havada vakit geçiren çocuklara (0,22 ± 0,13 mm/Y, p  = 0,045) kıyasla önemli ölçüde daha fazla eksenel uzunluk uzaması (0,24 ± 0,14 mm/Y) sergilediler. (Jiang D, Lin H, Li C, Liu L, Xiao H, Lin Y, Huang X, Chen Y., 2021 )

Makalenin orijinal tam hali: Kaynak
Jiang D, Lin H, Li C, Liu L, Xiao H, Lin Y, Huang X, Chen Y. Longitudinal association between myopia and parental myopia and outdoor time among students in Wenzhou: a 2.5-year longitudinal cohort study. BMC Ophthalmol. 2021 Jan 6;21(1):11. doi: 10.1186/s12886-020-01763-9. PMID: 33407251; PMCID: PMC7789164.

Gözlükler 60 dakikada gözlerini değiştirebilir-miyopi.org

Gözlükler gözü etkiler

Noktalı çizgiler kontrol gözün verdiği yanıtlar iken düz çizgiler deneysel gözün verdiği yanıtlardır. Kırmızı çizgiler Hyperopic odaklanmayı temsil ederken mavi çizgiler Myopic odaklanmayı temsil eder.

-2.00D hipermetrop (kırmızı) ve + 2.00D miyop (mavi) odaksızlaştırmaya 60 dakika sürekli maruz kaldıktan sonra deneysel gözün foveal altı koroid kalınlığındaki (SFCT) değişiklikler belirtilmektedir.
Deneysel göze uygulanan 60 dakikalık + 2,00D miyop odak bulanıklığı, kontrol göze kıyasla SFCT’de bir artışa neden oldu. Buna karşılık, 60 dakikalık -2,00D hiperopik odaksızlık, kontrol gözüyle karşılaştırıldığında SFCT’de önemli ölçüde incelmeye neden oldu. (Samuel T.-H. Chiang, Philip R. K. Turnbull & John R. Phillips)

Makaleden bilgi paylaşımı yaparken anlaşılmasının kolaylaşması için değişiklikler yapıldı. Makalenin orijinal tam hali: Kaynak – Yazarlar: Samuel T.-H. Chiang, Philip R. K. Turnbull & John R. Phillips

Eksenel uzunluk dış ortamda geçirilen vakit ile ilişkilidir-miyopi.org

a: Farklı açık hava zamanlarında tüm çocukların miyopi ilerleme yüzdesi ve b: sırasıyla miyop ebeveyn sayısı

Şekil l’de gösterildiği gibi 2a, düşük düzeyde açık havada vakit geçiren çocuklar, yüksek düzeyde açık havada vakit geçiren çocuklara (0,22 ± 0,13 mm/Y, p  = 0,045) kıyasla önemli ölçüde daha fazla eksenel uzunluk uzaması (0,24 ± 0,14 mm/Y) sergilediler. (Jiang D, Lin H, Li C, Liu L, Xiao H, Lin Y, Huang X, Chen Y., 2021 )

Makalenin orijinal tam hali: Kaynak
Jiang D, Lin H, Li C, Liu L, Xiao H, Lin Y, Huang X, Chen Y. Longitudinal association between myopia and parental myopia and outdoor time among students in Wenzhou: a 2.5-year longitudinal cohort study. BMC Ophthalmol. 2021 Jan 6;21(1):11. doi: 10.1186/s12886-020-01763-9. PMID: 33407251; PMCID:

Eksenel uzunluk dış ortamda geçirilen vakit ile ilişkilidir-miyopi.org

a: Farklı açık hava zamanlarında tüm çocukların miyopi ilerleme yüzdesi ve b: sırasıyla miyop ebeveyn sayısı

Şekil l’de gösterildiği gibi 2a, düşük düzeyde açık havada vakit geçiren çocuklar, yüksek düzeyde açık havada vakit geçiren çocuklara (0,22 ± 0,13 mm/Y, p  = 0,045) kıyasla önemli ölçüde daha fazla eksenel uzunluk uzaması (0,24 ± 0,14 mm/Y) sergilediler. (Jiang D, Lin H, Li C, Liu L, Xiao H, Lin Y, Huang X, Chen Y., 2021 )

Makalenin orijinal tam hali: Kaynak
Jiang D, Lin H, Li C, Liu L, Xiao H, Lin Y, Huang X, Chen Y. Longitudinal association between myopia and parental myopia and outdoor time among students in Wenzhou: a 2.5-year longitudinal cohort study. BMC Ophthalmol. 2021 Jan 6;21(1):11. doi: 10.1186/s12886-020-01763-9. PMID: 33407251; PMCID:

Eksenel uzunluk dış ortamda geçirilen vakit ile ilişkilidir-miyopi.org

a: Farklı açık hava zamanlarında tüm çocukların miyopi ilerleme yüzdesi ve b: sırasıyla miyop ebeveyn sayısı

Şekil l’de gösterildiği gibi 2a, düşük düzeyde açık havada vakit geçiren çocuklar, yüksek düzeyde açık havada vakit geçiren çocuklara (0,22 ± 0,13 mm/Y, p  = 0,045) kıyasla önemli ölçüde daha fazla eksenel uzunluk uzaması (0,24 ± 0,14 mm/Y) sergilediler. (Jiang D, Lin H, Li C, Liu L, Xiao H, Lin Y, Huang X, Chen Y., 2021 )

Makalenin orijinal tam hali: Kaynak
Jiang D, Lin H, Li C, Liu L, Xiao H, Lin Y, Huang X, Chen Y. Longitudinal association between myopia and parental myopia and outdoor time among students in Wenzhou: a 2.5-year longitudinal cohort study. BMC Ophthalmol. 2021 Jan 6;21(1):11. doi: 10.1186/s12886-020-01763-9. PMID: 33407251; PMCID:

Eksenel uzunluk dış ortamda geçirilen vakit ile ilişkilidir-miyopi.org

a: Farklı açık hava zamanlarında tüm çocukların miyopi ilerleme yüzdesi ve b: sırasıyla miyop ebeveyn sayısı

Şekil l’de gösterildiği gibi 2a, düşük düzeyde açık havada vakit geçiren çocuklar, yüksek düzeyde açık havada vakit geçiren çocuklara (0,22 ± 0,13 mm/Y, p  = 0,045) kıyasla önemli ölçüde daha fazla eksenel uzunluk uzaması (0,24 ± 0,14 mm/Y) sergilediler. (Jiang D, Lin H, Li C, Liu L, Xiao H, Lin Y, Huang X, Chen Y., 2021 )

Makalenin orijinal tam hali: Kaynak
Jiang D, Lin H, Li C, Liu L, Xiao H, Lin Y, Huang X, Chen Y. Longitudinal association between myopia and parental myopia and outdoor time among students in Wenzhou: a 2.5-year longitudinal cohort study. BMC Ophthalmol. 2021 Jan 6;21(1):11. doi: 10.1186/s12886-020-01763-9. PMID: 33407251; PMCID:

Scroll to Top